Η αυθεντικότητα της φωτογραφίας ως σκοπός μας. Σήμερα ο κλάδος αυτός της τέχνης, εξελίσσεται κυρίως μέσω των μέσων τα οποία είναι ικανά να διαμορφώνουν το υλικό, θυσιάζοντας την αυθεντικότητα.

Αρχή μας υπηρετώντας αυτή την τέχνη είναι να επιμένουμε στην αλήθεια την δική μας και των στιγμών των πελατών μας. 

Να προβάλλουμε τις φωτογραφίες επιμένοντας στις ρεαλιστικές εικόνες, στο σεβασμό στην σημασία των στιγμών που αποτυπώνουν και στο πνεύμα που αναδεικνύεται μέσα από την αποτύπωση.

Προβάλλουμε ως όραμα τις πραγματικές φωτογραφικές ιστορίες όσων μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους εμμένοντας πεισματικά στην ποιότητα και τον ρεαλισμό.

 
Γάμος στην Καλαμάτα Δημήτρης & Αλέκα

O γαμοσ του Δημήτρη και της Αλέκας έγινε στην Καλαμάτα στις 9 Ιουλίου
Read the Full Post »