Γάμος στην Καλαμάτα Δημήτρης & Αλέκα

 

O γαμοσ του Δημήτρη και της Αλέκας έγινε στην Καλαμάτα στις 9 Ιουλίου

zenfolio 1zenfolio 1 zenfolio 2zenfolio 2 zenfolio 3zenfolio 3 zenfolio 4zenfolio 4 zenfolio 5zenfolio 5 zenfolio 6zenfolio 6 zenfolio 7zenfolio 7 zenfolio 8zenfolio 8 zenfolio 9zenfolio 9 zenfolio 10zenfolio 10 zenfolio 11zenfolio 11 zenfolio 12zenfolio 12 zenfolio 13zenfolio 13 zenfolio 14zenfolio 14 zenfolio 15zenfolio 15 zenfolio 16zenfolio 16 zenfolio 17zenfolio 17 zenfolio 17zenfolio 17 zenfolio 18zenfolio 18 zenfolio 19zenfolio 19 zenfolio 20zenfolio 20 zenfolio 21zenfolio 21 zenfolio 22zenfolio 22 zenfolio 23zenfolio 23 zenfolio 24zenfolio 24 zenfolio 25zenfolio 25 zenfolio 26zenfolio 26 zenfolio 26zenfolio 26 zenfolio 27zenfolio 27 zenfolio 27zenfolio 27 zenfolio 28zenfolio 28 zenfolio 29zenfolio 29 zenfolio 30zenfolio 30 zenfolio 31zenfolio 31 zenfolio 32zenfolio 32 zenfolio 33zenfolio 33 zenfolio 34zenfolio 34 zenfolio 35zenfolio 35 zenfolio 36zenfolio 36 zenfolio 37zenfolio 37 zenfolio 38zenfolio 38 zenfolio 39zenfolio 39 zenfolio 40zenfolio 40 zenfolio 41zenfolio 41 zenfolio 42zenfolio 42 zenfolio 43zenfolio 43 zenfolio 44zenfolio 44 zenfolio 45zenfolio 45 zenfolio 46zenfolio 46 zenfolio 47zenfolio 47 zenfolio 47zenfolio 47